tisdag 17 januari 2017

Nytt utdelningsrekord

Även om januari bara har kommit halvvägs har alla utdelningar redan kommit in och jag fick inte mindre än 2598:- eller 273 €, vilket är nytt rekord! Nu har jag här bara funnits sedan september 2016, och historiken sträcker sig således bara över fyra månader, men jag tycker ändå att det är en markant förbättring jämfört med oktober 2016, som med sina 222 € än så länge var bäst. Nu ska det i ärlighetens namn också påpekas att valutaförändringen spelar en viss roll, dock går det inte att förneka att utdelningarna utvecklas i positiv bemärkelse. Även den andra parametern - nysparandet - verkar vara på topp, men allt ska redovisas i vanlig ordning i femte summeringen i slutet av denna månad.  

torsdag 12 januari 2017

Skatterna som drev mig iväg

Som jag skrev i ett tidigare inlägg avslutade jag mitt Degiro-konto och flyttade pengarna till Avanza. Kanske någon undrar vad det är för skatter som drev iväg mig och därför kommer här en närmare upplysning.

Degiro har ingen fysisk filial i Belgien utan är en nätmäklare i verklig bemärkelse. Låga priser, ett bredd utbud och omständigheten att man utan fysisk filial inte omfattades av de belgiska skatterna gjorde företaget mycket populärt, något den belgiska staten antagligen inte gillade. Vad jag har förstått är det fortfarande en rättslig gråzon hurtillvida Degiro kan omfattas eller ej, men faktumet är att den belgiska staten och Degiro gjorde en deal. Degiro drar börsskatten och betalar beloppet månadsvis till Belgien. Kunden informerades i mitten av december att det skulle gälla från och med den 1 januari 2017. Om man inte vill att skatten dras automatiskt får man ändra inställningen på sitt konto. Degiro drar då ingen skatt men lämnar en förteckning om alla transaktioner, alltså alla köp, sälj och utdelningar till Belgien. Sedan får man själv ta upp det i sin skattedeklaration, annars finns riken att man en vacker dag får ett brev på franska om sisådär fem sex sidor där de undrar ...

Vad är det nu för belopp jag pratar om? Köper man aktier får man betala modesta 0,27%, ETF (vid köp) och fonder (vid försäljning) kostar däremot 1,32%, sedan tillkommer förstås courtage. Sammanlagd pratar vi kostnader på uppemot 2% vid varje köp.

I och med att jag är lite förtjust i månadsutdelande ETF skulle utdelningarna beskattas med 30% kapitalskatt, den höjdes i år från 27%. Däremot togs det i år bort spekulationsskatten som fanns i Belgien 2015-2016. Under den tiden fick man dessutom betala 33% i skatt på vinsten om affären gjordes inom sex månader.   

För en vanlig småsparare är det i praktiken omöjligt att komma runt skatterna, ISK eller kapitalförsäkring är främmande ord, och jag är tacksam att framförallt den senare finns i Sverige.


söndag 8 januari 2017

Flytten genomförd och mina mål 2017

Nu har jag flyttat alla pengar till mitt Avanzakonto och jag kan lägga upp nya mål för 2017, utan att tänka på att räkna allt i Euron hit och dit; det blir rena fina svenska kronor så att säga. Jag har än så länge inte kommit ut med mina planer om vad jag slutligen ska göra med mina investeringar, bara att jag önskar mig ett månatligt tillskott av 500 € respektive 5000 kronor. Jag ska spana vidare helt enkelt.

Fram till dess sätter jag upp följande mål för 2017:


  • Jag ska spara 100.000 kronor.
  • Jag ska få 20.000 kronor i utdelning.
  • Depåvärdet ska i slutet av året vara 450.000 kronor.

Jag kommer använda mig av samma upplägg som året innan: Det blir ganska stort fokus på preferensaktier och utdelande ETFer. Jag är medveten om att värdestegringen blir tämligen begränsad men för min del fungerar de som rena källor för att få kassaflödet, att det varje månad blir extrapengar utöver mitt sparande som jag kan investera i de andra två delarna av portfolion: min egen Sverigefond med utdelningsaktier och ett knippe fonder. Anledningen att jag valde detta upplägg är, som tidigare sagt, att investeringstiden är begränsad, att min time in the market inte går att jämföra med yngre bloggare här som kan mycket mer fundera på värdestegring och framför allt utdelningstillväxt. Dessutom känner jag mig bekväm med denna lösning, och det borde antagligen vara det viktigaste.

Så, nu ska jag alltså sätta igång, håll tummarna att börsen är med oss och att jag nöjd kan boka av ovanstående mål i slutet av detta år.


lördag 31 december 2016

Gott nytt år / Ein frohes Neues Jahr / Bonne année 2017!

Barnen och förberedelser inför kvällens firande tillåter inte något längre inlägg, därför bara lite kort och gott en önskan om ett gott nytt 2017 till er alla, tack för alla tips och kommentarer!

torsdag 29 december 2016

Hejdå Belgien och Degiro

Nej, nu ska man inte tro att jag flyttade ifrån Belgien och allt, så att säga hem till Sverige igen. Däremot drivs mina investerade pengar iväg och detta av följande anledning: Som bekant hade jag en depå hos Degiro, främst för att det är ganska billigt att kunna lägga småorder på ETFer och för att ha en del av mitt sparande i den valuta där jag också får min lön och som är valutan i det landet jag lever i.

Men nu kom den belgiska staten häromåret på att införa en finanstransaktionskatt, där just köp och sälj av ETFer ska kosta 1,32%. Det är kanske inte mycket men många bäckar små... Skatten var dock kopplad till att respektive bank eller mäklare skulle ha en anknytning till Belgien, en filial eller något liknande. Men nu finns ju nätmäklare och främst Degiro lär ha varit rätt framgångsrikt med att få belgiska kunder som inte vill betala skatten. Men nu ska det tydligen bli ändring på det.

Häromdagen fick jag ett meddelande av Degiro att de från och med första januari drar skatten, även om de i skrivande inte är tvungna till det men den belgiske staten trycker på. Om man inte vill att skatten dras får man ombesörja det själv, samtidigt som Degiro meddelar den belgiska skattemyndigheten hur mycket jag har sålt och köpt, och hur mycket jag fått i utdelningar. I så fall slår skattmasen till med 27% kapitalskatt.

Här faller alla mina planeringar och jag beslöt med detsamma att stänga kontot innan årsskiftet och flyttar allt över till mitt Avanza-konto. Jag kommer aktualisera alla mina mål och utdelningar och depåvärde och säger hejdå Degiro. 

söndag 25 december 2016

Avstämning av mina mål - 2016

Som man kan läsa under Mina mål hade jag följande målsättningar avseende året 2016 och dessa var följande: Portföljvärdet i Belgien skulle vara 10.000 €, portföljvärdet hos Avanza 200.000 kronor och den sammanlagda utdelningen för hela året skulle uppgå till 1.500 €. 

När jag nu, några dagar innan själva årsskiftet, kollar mina siffror, kan jag lugnt luta mig tillbaka och konstatera att alla tre målsättningar uppnåddes med bred marginal. Depån hos Degiro står på 13.000 € och gav i december en månatlig utdelning på 75 €. Portföljen hos Avanza ligger ju nu på 228.000 kronor, även här långt över målet. Slutligen, den sammanlagda utdelningen som jag fick under hela året från båda depåer landade på 1850 €. Med andra ord: Mycket väl godkänt!

Belgien, Sverige och jag - språkens betydelse

Je ne sais pas. eller Je prendre une bière. På den nivån ligger ungefär mina franska språkkunskaper och även om de är tämligen basala, så ligger de ändå milsvida från mina nederländska, som får betraktas som obefintliga. Fast jag inte talar dessa två språk, lever jag ett bra liv här nere i Belgien, både privat och på jobbet. Hur är detta möjligt? Svaret finns som ofta i historien. 

Jag bor i den del av Belgien som gränsar till Tyskland. Då detta område ligger i den östra delen av Belgien har begreppet Ostbelgien etablerats, även begreppet Ostkanton förekommer. Det syftar till den delen som efter Wienkongressen 1815 kom under tyskt styre, längre i historien behöver vi inte gå, annars blir det för struligt.

Nu behövs lite fantasi för någon stat Belgien fanns inte på den tiden, enklast är att ta den södra delen av Konungariket Nederländerna, Belgien löste sig och förklarade sig självständigt 1830. 


Den lilla landremsan förblev dock tysk fram till slutet av första världskriget 1918, där Tyskland som bekant representerade en av de stora förlorarna. Den riktigt stora borde vara Österrike som genom Saint-Germain-fördraget förlorade stora delar av sitt område till nya stater som Polen, Jugoslavien och Tjeckoslovakien samt Italien och Rumänien. Tyskland fick genom Versaille-fördraget också avträda landområden men inte i samma omfattning som Österrike. Bland annat fick Danmark sitt Nordslesvig (nu tillhörande Syddanmark) och Belgien kommunerna Eupen och Malmedy, som senare, som ovan nämnd, kallades för Ostbelgien.

Den tyskspråkiga befolkningen gjorde detta inte frivilligt, men var gör man om de stora drakarna bestämmer. De kom dessutom i ett skede där det rådde (här borde presens passar bättre för att det är ett permanent tillstånd) stora motsättningar och rivaliteter mellan det nederländskspråkiga Flandern i norr och det fransktalande Vallonien i söder. Resultatet blev bland annat att det bildades så kallade kulturgemenskaper, juridiskt självständiga enheter med eget parlament, egen regering och lagstiftning. Vid sidan av dessa gemenskaper finns dessutom federala regioner, med andra ord: Det politiska styret här nere är ytterst komplicerat och antagligen mindre effektivt.  Så i den lilla landremsan mot den stora grannen Tyskland frodas nu en tyskspråkig kultur fast man är en del av den franskspråkiga regionen Vallonien. Det offentliga livet i både media och förvaltning talar tyska och tidningar och teve (visst har man ett eget teve- och radioprogram till sina 70.000 invånare) berättar mer om Tyskland och Bundesliga än om det "egna" landet, än värre det långt långt borta Bryssel.

Personligen tyckte jag till en början att situationen var lätt surrealistisk men man vänjer sig vid allt och för mig betydde det att jag slapp lära mig franska. Min tysk-svenska förflutna har fördelen att jag betraktar mycket utifrån ett eget perspektiv, samtidigt som jag gled in på en räkmacka i både privat och arbetets bemärkelse. Tack historien!