tisdag 28 februari 2017

Sjätte summeringen - februari 2017

Årets kortaste månad har nått vägs ände och det är dags till sjätte summeringen.För att boka av mina tre investeringsmål så klarade jag av att hålla veckosparandet på 2.000:-; på månadens fyra veckor blev det således 8.000:-. Sättet med att ha ett buffertkonto med regelbundna överföringar fungerar bra och jag känner mig bekväm med det. Fördelarna är att jag dels kan veckohandla, dels att jag har lite krut kvar ifall det blir den omtalade sänkningen på 10-20%, som förståsigpåare förväntar sig ska komma snart. Med andra ord något jag tycker att fungera bra och där jag finner mig som investerare och godkänd som betyg. 

Punkt två, månadsutdelningen, var dock klart sämre än förra månaden. Jag lyckades skrapa ihop 1.620:-, en rejäl minskning och även långt från genomsnittet som än så länge ligger på 2.044:-. Nu ska det i rättvisans namn påpekas att jag saknar jämförelsedata på årsbasis. Först i september kan jag jämföra och se hur månadsutdelningen har utvecklats. Här alltså IG. 
Sista punkten är portföljvärdet. Här blev det en höjning om 20.000:-, från 366.000 till 386.000:- Räknar man bort nysparandet och utdelningar blev det en värdetillväxt på 10.380:-. Som jag skrev tidigare är den punkten mindre intressant, men det är ju ändå en trevlig känsla när portföljen rör sig i den riktningen. Orsaken är framförallt att preferensaktierna rörde sig uppåt en del sedan dippen i höstas. Jag ligger nu på gränsen till 400.000:- som jag borde överskrida i april eller senast i maj. Även här blir det alltså godkänd. Så, det var den summeringen som jag i det stora hela är nöjd med. Allt utvecklas i rätt riktning och jag är optimistisk att jag kommer klara mina mål. En sak jag funderade över är att komma med en utdelningsprognos för hela året som några bloggare har gjort. Mitt problem är dock att jag köper regelbundet, så beloppen skulle ändras kontinuerligt, och för min del blir det sedan mer intressant att kunna jämföra med månaden året innan för att se hur utdelningar har utvecklats. 

Lycka till med era investeringar under mars månaden!fredag 24 februari 2017

ETF-trade

Som de flesta här har jag mina innehav mest för utdelningens skull, att det är främst kassaflödet från aktier och ETFer som räknas. Det aktuella värdet av respektive värdepapper är därför av sekundär betydelse och i mina mål kommer portföljvärdet följdriktigt sist, efter nysparandet och utdelningar.


Men innehaven, främst ETFer, är inte huggen i sten. När jag nu såg att en av de closed-end-ETF hade gått upp motsvarande en hel genomsnittlig månadsutdelning tvekade jag inte att sälja. Försäljningen inbringade 2537 kronor inklusive kostnader och erhållen månadsutdelning. Fonden köper jag sedan tillbaka för att få nästa och framtida månadsutdelningar.

Pensionssparande à la belge

Månaden har snart gått och jag fick konstatera att inte ett endaste inlägg hade kommit till. Nästa vecka är det redan dags igen för nästa summeringen och då bloggen inte bara ska handla om att summera månadens utfall kommer här ett litet inlägg om pensionssparande à la belge.

Merparten av mina investeringar sker ju som bekant i Sverige. En liten del investerar jag dock här i Belgien, och det är ett pensionssparande som jag började med januari 2013. På den tiden letade jag efter en möjlighet att pensionsspara på ett relativt billigt sätt. Då visste jag inte att jag skulle börja med den investeringsmodellen som jag håller på nu och som jag började så sent som våren 2015.

Möjligheterna att spara till pension på egen hand består här dels av att spara i dyra bankfonder, med köpavgifter upp till 5% och förvaltningskostnader upp till 2% - man behöver inte säga vem som är vinnaren här – dels finns det avdragsgilla indexblandfonder som jag slutligen valde. Köpavgiften är ”bara” 2% och förvaltningen kostar 0,7% per år. Fördelen är att man slipper börsskatterna som drev mig iväg från Degiro. Nackdelen är att man bara få spara ett visst belopp per år, i dagsläget är det drygt 9000 kronor, och 30% får dras av på skatten. Inga stora belopp med andra ord. Sparandetiden ska vara minst tio år och när man fyller 60 betalar man en engångsskatt på 8%. Visst går det att plocka ut pengarna innan tio år har gått men då kommer den belgiska skattestorsläggan... En dyr indexblandfond har förstås ingen större avkastning, under de fyra år jag har haft fonden avkastade den lite över 15%.


Även om det är ett relativt dyrt pensionssparande vill jag ändå hålla fast vid det, dels är det en investering i Euro, dels är det ett sätt att diversifiera. Jag ska fortsätta tio år till, sedan är betalas skatten och pengarna kan plockas ut. Under tiden fram till dess ska jag ha en fundering vad jag ska göra med dem, men det är en rolig uppgift, eller hur. 

onsdag 1 februari 2017

Femte summering - januari 2017

Då var det dags igen, första februari och årets första månad är slut. Med andra ord: tiden är inne för den femte summeringen. 
Jag antydde det redan innan att månadens utdelningar hade slagit rekord med 2.598:- och även portföljvärdet utvecklades positivt, inte så mycket på grund av innehaven utan mer av nysparandet. Portföljen ligger nu på 366.000:- och med min veckotaktik, att överföra 2.000:- per vecka, blev det på fem veckor alltså 10.000:- som investerades i mina utdelningsaktier, preffar och ETFer.
Jag gjorde mig också besväret att kolla på Riksbankens sida för att ta reda på hur växelkursen låg under den tiden jag redovisade allt i Euro. Nu är tabellen uppdaterad och om några månader ska jag smälla till med en första graf eller diagram eller något liknande som visualiserar den positiva trenden; både till er och till mig, för att peppa mig och för att visa, att de första små frukterna börjar skördas.