fredag 24 februari 2017

ETF-trade

Som de flesta här har jag mina innehav mest för utdelningens skull, att det är främst kassaflödet från aktier och ETFer som räknas. Det aktuella värdet av respektive värdepapper är därför av sekundär betydelse och i mina mål kommer portföljvärdet följdriktigt sist, efter nysparandet och utdelningar.


Men innehaven, främst ETFer, är inte huggen i sten. När jag nu såg att en av de closed-end-ETF hade gått upp motsvarande en hel genomsnittlig månadsutdelning tvekade jag inte att sälja. Försäljningen inbringade 2537 kronor inklusive kostnader och erhållen månadsutdelning. Fonden köper jag sedan tillbaka för att få nästa och framtida månadsutdelningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar