fredag 31 mars 2017

Sjunde summering - mars 2017 och kvartalsuppföljning

Även den här månaden var det glest med inlägg för att uttrycka mig försiktigt. Det vardagliga livet, bestående av heltidsarbete, mitt företag och familjelivet med småbarnen, tar som vanligt all ledig tid, och här tänker jag inte bara tid i den vanliga bemärkelsen utan tankemässig tid. Att det vardagliga även, och kanske framför allt, upptar all tankeverksamhet och att det inte finns någon ledig kapacitet. I det avseendet är det perfekt att jag inte har nått mina ekonomiska mål än, småbarnen får gärna växa till lite och blir mer självgående.


På tal om mål ska det såklart bli den vanliga summeringen, lite kort, och den här gången även en kvartalsuppföljning. Jag tror det var miljonär innan 30 som hade som tanke att även under året följer upp sina mål, inte bara i slutet av året, när det är liksom kört. Så jag ska göra en uppräkning vad mina siffror antagligen kommer betyda för resten av året.


Insättningarna under månaden följde planen, det blev 2.000 per vecka och sammanlagd 8.000 kronor. Lyckas jag hålla takten kommer det bli 100.000 investerade kronor, vilket jag kommer vara jättenöjd med.


Sedan gäller det månadens utdelningar, de landade på 2496 kronor. Sammanlagd har jag fått in 6714 kronor under första kvartalet och om jag skulle uppräkna det på hela året kommer mina utdelningar landa på cirka 26.800 kronor, långt över målet på 20.000. Kanske jag borde höja målsättningen till 30.000?


Avslutningsvis portföljvärdet, det låg på 394.000 kronor, en ökning på 39.000 från första januari. En blygsam ökning förstås, om man räknar bort insättningarna (26.000) och utdelningarna (6.700). Men om jag räknar upp på samma sätt på årsbasis är det inte omöjligt att det blir 475.000 vid årets slut, om nu inte börsen kollapsar totalt. Med andra ord kommer jag nå halvmiljonen under 2018, härligt!    

lördag 4 mars 2017

Nytt mått, relativeringar och nytt betyg

I min senaste summering gav jag mig själv icke godkänd gällande mitt andra investeringsmål, månadsutdelningen, som gick ju på 1.620 kronor. Jag har funderat lite om det här och kommit fram till att jag borde se på respektive månadsutdelning på ett annat sätt.

Mitt avkastningskrav ligger på minst 5%, det vill säga att om portföljen skulle ligga på 100.000 ska jag ha minst 5.000 i utdelning för hela året, eller 416 per månad. När jag nu konstaterade att portföljvärdet låg på 386.000 betydde det i praktiken att utdelningen borde ligga på 1.608, räknat på mina avkastningskrav. Nu var den i praktiken till och med lite högre, och jag borde i rättvisans namn jämföra månadsutdelningen med den förväntade avkastningen, inte med föregående månaderna; vilket jag från och med nästa månad också kommer göra.

Det nya betyget blir alltså godkänd.