lördag 29 april 2017

Åttonde summering - april 2017 och nya mål

Då har även den här månaden gått och jag kan konstatera att det blev två inlägg i alla fall. Det ena förknippade portföljvärdet med personliga upplevelser långt tillbaka i tiden och i det andra tog jag avsked från aktierna till förmån för den nya fonden XACT högutdelande. 

Nu till den vanliga summeringen. Sparandet gick som vanligt det här året, det blev 8.000 kr på de fyra veckorna, helt enligt plan. Månadsutdelningen gick på inte mindre än 3.477 kr - nytt rekord och första gången över 3.000 kr! Även om april är en bra utdelningsmånad känns det tydligt att kombinationen av regelbundna insättningar och återinvesteringen av utdelningar ger resultat och den definitiva målsättningen - att kunna plocka ut 5000 kr varje månad i utdelning - känns rimligt och inte så långt bort som jag trodde från början. Portföljvärdet slutligen landade på 411.000 kr.

I och med att jag har fått över 10.000 kr i utdelningar under de första fyra månaderna känns målsättningen för hela året inte längre rimligt. Jag höjer därför ribban till utdelningar till 30.000 kr. Även portföljvärdet ska upp, däremot ligger insättningar kvar, Så här ser alltså mina nya mål ut:

  • Jag ska spara 100.000 kronor.
  • Jag ska få 30.000 kronor i utdelning.
  • Depåvärdet ska i slutet av året vara 500.000 kronor.

onsdag 19 april 2017

Bye bye Axfood, Castellum och Skanska

Jag beslutade i dagarna att sälja alla aktier i Axfood, Castellum och Skanska, det är de sista stamaktierna jag har kvar för jag sålde bland annat Investor och Tele2 redan för några veckor sedan. Jag har resonerat en hel del om min strategi och har kommit fram till att en fågel i handen är bättre än tio i skogen. Vad menar jag med det?

De allra flesta utdelningsinvesterare här fokuserar på aktier som visar både en relativt hög och stigande direktavkastning samt en värdetillväxt över tiden. Sett över flera decennier har det gett en genomsnittlig avkastning på ungefär 10% per år. Fantastiskt, med andra ord, om man har gott om tid. 
Jag påpekade flera gånger att min investeringstid ligger på max tio år, det betyder att när jag fyller sextio ska jag senast sluta med mitt vanliga lönearbete och lever av kombinationen eget företag och kapitalinkomster, samtidigt som jag har mycket lägre levnadskostnader då framför allt huslånet är avbetalt. Siffrorna här ovan visar ju den historiska utvecklingen, och det är inte utan grund att den meningen alltid dyker upp i samband med investeringar på börsen. Om jag bara förlitar mig på värdetillväxten och nöjer mig med en direktavkastning på 4-5 % får jag hoppas att den tioårsperiod som kommer ligger i linje med historiken. Men på något sätt litar jag inte på det, och för att exemplifiera det tog jag hjälp av ordspråket. 

Så, hur ska jag göra framöver? Jag ska helt enkelt vidareutveckla den strategi som jag redan kör sedan några månader: Mina veckoinvesteringar går dels till korgen av preferensaktier, dels till korgen av utdelande ETFer. Avkastningen går till största delen till flera olika fonder som XACTHDIV, XACT OMXSB (här får jag förhoppningsvis mina 3-4 % avkastning av nordiska och svenska aktier till en betydlig lägre risk), Länsförsäkringar Tillväxtmarknad och Global indexnära. Här får det gärna bli en värdetillväxt, samt även en del utdelningar i de två första. Det här upplägget ger en genomsnittlig avkastning på circa 7 %, sista månaden nu var den till och med 9 % på årsbasis, en siffra jag är väldigt nöjd med. Samtidigt visade portföljen senaste månaden en tillväxt på 0,75 %, borträknad nyinvesteringar och utdelningar. 

Det är antagligen inte mycket om man jämför med aktieportföljer när börsen går bra, men det är just det som jag är lite skeptisk mot, när börsen i det stora hela har gått upp i sex-sju år, värderingarna är därefter. Visst är upplägget ovan mycket känslig mot räntehöjningar men det skulle i så fall (bara) betyda sjunkande portföljvärde. I och med att jag investerar regelbunden och har en bra kassa, skulle jag i värsta fall köpa till en högre direktavkastning.

Det här upplägget går mycket tvärs emot de flesta strategier, därför är jag tacksam för kommentarer. 

fredag 7 april 2017

Takgenombrott

När jag gjorde lumpen i Östtyskland under kalla krigets dagar fanns det inom armén en tydlig hierarki, beroende på hur länge man hade varit med. Militärtjänsten gick på arton månader och det fanns således en tredelning: De unga inom det första halvåret, mellanpojkarna och slutligen de som befann sig i tredje halvåret och som skulle mucka. Det fann en hel drös med "spel" för att visa ungarna sin plats, en del av dem var bara lite småkul, en del rätt förnedrande (för att använda ett modernt ord). Till den första gruppen räknades takgenombrottet. Allt hängde ju på antalet dagar förstås och hela lumpen gick på sådär 540 dagar. När man kom under 400 var det en magisk gräns såtillvida att den unge soldaten kom genom taket, för rummen var i regel fyra meter högt, för att ha utrymme för våningssängarna till upp till tolv soldater. Hela rummet gick på kanske 35-40 kvadrat, väldigt trångt med andra ord och avsaknaden av privatsfär påtagligt. Men tillbaka till spelet. När den unge soldaten som sagt kom med sina dagar genom taket skulle han skydda sig. I och med att alla ungar sov uppe skulle de under den natten sova helt påklädd, med stålhjälm och skyddsmask. Betongdelarna kunde ju falla ner och skada en...
Vad i hela världen har den här historian med bloggen och aktieinvesteringen att göra? Inte mycket, bara siffran 400 för idag gick min portfölj för första gången över 400.000. Glädjen blir säkert bara kortvarigt, men ändå är jag glad över det. För exakt två år sedan började jag att investera på Avanza med ett startkapital på 100.000 kronor och mycket sparande och återinvesteringen av utdelningarna har lett till att jag drygt två år senare står på denna siffra, helt fantastiskt! Även om jag inte fokuserar så mycket på portföljvärdet är det ändå jättetrevligt när det går såhär bra!
Pricken över i:et blir att den månatliga utdelningen för april kommer slå rekord. Den exakta summan kommer såklart i åttonde summeringen.